Kristina

Klinikassistent/veterinærsygeplejerskeelev

Kristina er ansat som klinikassistent, men skal være veterinærsygeplejerske på klinikken fra foråret 2024. 

I det daglige kan hun ofte findes på telefonen, men også i skranken eller på operationsstuen.